Våre ulike ES2™-moduler

Funksjonaliteten er samlet i ulike moduler som er gode å bruke hver for seg, men enda bedre å bruke sammen.

Ulike moduler med ulik funksjonalitet og lisensstruktur. Noen moduler, som for eksempel modulen for digital skilting, er i full produksjon, andre har tidlig tilgang og andre igjen er under utvikling.