Våra olika ES2™-moduler

Funktionalitet förpackad i olika moduler som är utmärkta att använda var för sig men ännu mer briljanta när de används tillsammans.

Vår plattform innehåller olika moduler, var och en med olika funktioner och licenser. Vissa moduler, t.ex. modulen för digital skyltning, är helt lanserade, medan andra är tillgängliga för tidig åtkomst med begränsad funktionalitet eller fortfarande är under utveckling.