NODEARK-TRENING

Halvdagsutdanning

Utbildning som tillhandahålls av Nodeark personal. Ingen begrensning på antall deltakere. Kontakt Nodeark for ytterligere informasjon om våre utdanningsmuligheter.

Lenke til bilde
Grunnutdanning (2 timer)

Grundläggande bruk

Hvordan man bruker Ecosystemet for å publisere ut til skjermen

- Definisjon av digital skilting
- Instruksjoner og support
- Økosystemets grunder
- Nodeark klienter og skjær
- Ladda upp och publicera filer
- Oppsett (mallar)
- Powerpoint live-link

Lenke til bilde
Lenke til bilde
Fortsättningsutbildning (1 timme)

Avancerad bruk

Skapa och redigera mallar. Bruka sig av samt skapa appar. Koble til eksterne datakilder.

- Filformat (kodeker, fps, storlekar og komprimering)
- Layouter og kjøpesenterskapande
- Använda appar och skapa nya
- Bruk Powerpoint live-links, e-post og sms for å
kommunicera och interagera
- Kanaler
- Sekvenser, scenarier og regi
- Fjärrkontroller

Lenke til bilde
Lenke til bilde
Administratör (1 time)

For administratörer

Informasjon til de som skal rulla ut og implementere et Nodeark-økosystem. Kunnskap om hvordan man administrerer brukere, kanaler, hårdvara og datakilder.

- Installasjon
- Lisenshåndtering
- Användarhantering
- Felsökning
- Strukturer
- Mallskapande
- Virtuelle enheter (vs kanaler)
- RMA/DOA/Support

Lenke til bilde

Kontakt din återförsäljare för att boka in utbildning.