UTBILDNING I NODARK

Halvdagsutbildning

Utbildning som tillhandahålls av Nodeark personal. Ingen begränsning på antal deltagare. Kontakta Nodeark för senaste information gällande våra utbildningsmöjligheter.

Bildlänk
Grundutbildning (2 timmar)

Grundläggande användning

Hur man använder Ecosystemet för att publicera ut till skärm

- Definition av digital skyltning
- Instruktioner och support
- Ekosystemets grunder
- Nodeark klienter och skärmar
- Ladda upp och publicera filer
- Layouter (mallar)
- Powerpoint live-länk

Bildlänk
Bildlänk
Fortsättningsutbildning (1 timme)

Avancerad användning

Skapa och redigera mallar. Använda sig av samt skapa appar. Koppla till externa datakällor.

- Filformat (codecs, fps, storlekar och komprimering)
- Layouter och mallskapande
- Använda appar och skapa nya
- Använda Powerpoint live-links, mail och sms för att
kommunicera och interagera
- Kanaler
- Sekvenser, scenarier och regi
- Fjärrkontroller

Bildlänk
Bildlänk
Administratör (1 timme)

För administratörer

Information till de som skall rulla ut och implementera ett Nodeark Ecosystem. Kunskap om hur man administrerar användare, kanaler, hårdvara och datakällor.

- Installation
- Licenshantering
- Användarhantering
- Felsökning
- Strukturerare
- Mallskapande
- Virtuella enheter (vs kanaler)
- RMA/DOA/Support

Bildlänk

Kontakta din återförsäljare för att boka in utbildning.