KNOTENPUNKTTRAINING

Halvdagsutbildning

Utbildning som tillhandahålls av Nodeark personal. Ingen begränsning på antal deltagare. Kontakta Nodeark för senaste information gällande våra utbildningsmöjligheter.

Bild-Link
Grundutbildning (2 timmar)

Grundläggande användning

Wie kann man Ecosystemet für die Veröffentlichung von Informationen nutzen?

- Definition av Digital Signage
- Einweisung und Unterstützung
- Ökosystemets grunder
- Nodeark klienter och skärmar
- Ladda upp och publicera filer
- Layouts (mallar)
- Powerpoint-Live-Link

Bild-Link
Bild-Link
Fortsättningsutbildning (1 Timme)

Avancerad användning

Skapa och redigera mallar. Använda sig av samt skapa appar. Koppla till externa datakällor.

- Filmformat (Codecs, fps, storlekar und Komprimierung)
- Layouter och mallskapande
- Använda appar och skapa nya
- Använda Powerpoint live-links, mail och sms för att att att
kommunicera och interagera
- Kanaler
- Sekvenser, Szenarier und Regisseur
- Fjärrkontroller

Bild-Link
Bild-Link
Administratör (1 timme)

För adminstrator

Informationen für alle, die das Nodeark-Ökosystem verwalten und umsetzen möchten. Informationen über die Verwaltung von Anträgen, Kanälen, Datenbanken und Daten.

- Einbau
- Lizenzvergabe
- Användarhantering
- Felsökning
- Strukturer
- Mallskapande
- Virtuelle Geräte (gegen Kanaler)
- RMA/DOA/Support

Bild-Link

Kontakta din återförsäljare för att boka in utbildning.