NODEARK TRAINING

Halvdagsutbildning

Utbildning som tillhandahålls av Nodeark personal. Ingen begränsning på antal deltagare. Kontakta Nodeark för senaste information gällande våra utbildningsmöjligheter.

Image link
Grundutbildning (2 timmar)

Grundläggande användning

Hur man använder Ecosystemet för att publicera ut till skärm

• Definition av digital signage
• Instruktioner och support
• Ecosystemets grunder
• Nodeark klienter och skärmar
• Ladda upp och publicera filer
• Layouts (mallar)
• Powerpoint live-link

Image link
Image link
Fortsättningsutbildning (1 timme)

Avancerad användning

Skapa och redigera mallar. Använda sig av samt skapa appar. Koppla till externa datakällor.

• Filformat (codecs, fps, storlekar och komprimering)
• Layouter och mallskapande
• Använda appar och skapa nya
• Använda Powerpoint live-links, mail och sms för att
kommunicera och interagera
• Kanaler
• Sekvenser, scenarier och director
• Fjärrkontroller

Image link
Image link
Administratör (1 timme)

För administratörer

Information till de som skall rulla ut och implementera ett Nodeark Ecosystem. Kunskap om hur man administrerar användare, kanaler, hårdvara och datakällor.

• Installation
• Licenshantering
• Användarhantering
• Felsökning
• Strukturer
• Mallskapande
• Virtual devices (vs kanaler)
• RMA/DOA/Support

Image link

Kontakta din återförsäljare för att boka in utbildning.